11 aug. 2012

Litera organizeaza un concurs de debut literar!!!

Regulament
2012-06-08
inscrie-te
Regulament

Articolul 1 – Organizatorii concursului
S.C. EDITURA LITERA INTERNATIONAL S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Emanoil Porumbaru nr. 31A, ap. 3, sector 1, tel/fax: 021 319 63 90, inregistrata Registrul Comertului cu nr. J40/6379/1998, CUI RO10752035, cont curent RO18 BREL 0002 0000 1551 0100, deschis la LIBRA BANK – Sucursala BANEASA, reprezentata legal prin domnul Marin Vidrascu, in calitate de Director executiv,
și
A inițiat un proiect social, cu scop educativ și cultural, organizând un concurs literar, la nivel național, dedicat debutanților, intitulat „Concurs de debut literar”. Organizatorii, pentru buna funcționare a proiectului cultural, au hotărât urmatoarele:

1.1. Concursul să aibă un Regulament.
1.2. Participanţii la acest concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile regulamentului oficial, denumit în continuare Regulament Oficial.
1.3. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari/schimbari pe site-ul: http://www.litera.ro

Articolul 2 – Condiţii de participare
2.1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice cu cetăţenie română, avand vârsta cuprinsa intre 14 si 19 ani şi care îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de prezentul Regulament Oficial.

2.2. Pot participa la acest concurs elevii, cetăţeni români care NU au publicat niciodată creatiile literare proprii care sunt transmise Organizatorilor, până la data limită de înscriere în cadrul acestui concurs sau care să fi fost declarate câştigătoare ale vreunui concurs cu tematică similară sau care să facă obiectul unui contract de editare sau publicare viitoare.

2.4. Participantii se pot inscrie la orice sectiune sau la toate. Participantii nu au dreptul sa se inscrie de mai multe ori la o sectiune.
2.5. Dacă participanții au publicat deja o carte sau dacă cel putin o lucrare de-a sa face parte dintr-o antologie sau culegere literară, acestia se pot considera ca nu mai sunt debutanți si nu mai este eligibil pentru înscrierea în concurs.
2.6. Creatiile literare trimise in conditiile prezentului Regulament Oficial, vor fi insotite in mod obligatoriu de:
- Date personale – ”FIȘĂ DE PARTICIPARE” (Pagina 1)
- Acordul publicării – “ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE” (Pagina 2). (daca elevul are sub 18 ani , acordul dreptului de publicare va fi semnat de ambii parimnti sau de tutorele copilului
2.7. Participanţii vor trimite Manuscrisul luând cunoștință despre “ACORDUL DREPTULUI DE PUBLICARE”, astfel, nu vor completa alte formulare, nu va scana acte, nu va semna și nu va aștepta confirmarea de primire a acestor documente.
Lipsa oricărei dintre paginile documentului (Pagina 1, Pagina 2 sau amandoua), precum și unele omisiuni din formular vor duce la descalificarea automată.

Articolul 3 – Perioada de desfăşurare a concursului
3.1. Concursul se desfasoara in perioada 31 mai – 30 noiembrie, dupa cum urmeaza:
- 31 mai – 5 noiembrie – INSCRIERE
- 9 – 22 noiembrie – JURIZARE
-24 noiembrie – PREMIERE (dedicata tuturor participantilor si partenerilor).
3.2. Perioada de desfasurare a concursului, respectiv datele preconizate pentru Premiere se pot modifica, dar se anunta in prealabil

Articolul 4 – Secţiuni
4.1. Concursul are 2 (două) secţiuni: Poezie, Proză scurtă.
4.1.1. Sectiunea Poezie
- fara tematica impusa
- fiecare concurent va trimite minim 20 (douazeci ) – maxim (100) poezii.
4.1.2. Sectiunea Proza scurta
- fara tematica impusa
- creatia literara va contine minim 50 (cincizeci ) pagini A4.

Articolul 5 – Detalii tehnice
5.1. Textele creațiilor literare vor fi în limba română, editate în WORD, vor conține diacritice, caracterul Arial de mărimea 12, iar spațiul între rânduri va fi de 1,5.

Articolul 6 – Anunţarea câştigătorilor
Câştigătorii concursului, pentru fiecare sectiune in parte, vor fi anunţaţi inainte de premiere pe site-ul www.litera.ro.

Articolul 7 – Juriul
Câştigătorii concursului vor fi desemnaţi de un juriu format din redactorii coordonatori ai editurii: Andreea Stoica, Irina Ilie, Bedros Horosangian, Aurora Liiceanu, Dan C. Mihailescu. In fiecare an, componența juriului va fi modificata, astfel ca fiecare ediție să aibă noi membri.
Comisia de jurizare va fi compusa din 3-6 membri pentru fiecare sectiune in parte.

Articolul 8 – Premiile
8.1. Pentru fiecare secțiune a concursului, Organizatorul dorește să premieze, în funcție de: creativitate, originalitate, claritate și corectitudine în exprimare. Premiile constau in publicarea celor doua manuscrise declarate castigatoare
8.2. Premiul special pentru fiecare sectiune va fi acordat concurentului care are o lucrare deosebita. Premiile speciale vor fi oferite de sponsor
8.3. Toate creatiile castigatoare vor fi publicate prin grija Organizatorilor.
8.4. Premiile vor fi decernate intr-un cadru festiv, in prezenta presei de specialitate, fiind invitati, de asemenea, toti concurentii.
8.5. Organizatorii Concursului nu pot fi facuti responsabili de situatia in care castigatorul nu intra in posesia premiului din cauze care tin de culpa participantului sau de completarea incorecta a datelor de inscriere la concurs.

Articolul 9 – Întreruperea concursului
Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa public decizia pe website-ul litera.ro

Articolul 10 – Taxe si impozite
Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII, modificat si completat.
Organizatorul nu ofera contravaloarea in bani a premiului castigat.
Premiile nu se acorda in bani, iar eventualele impozite vor fi retinute de ORGANIZATOR din premiul CASTIGATORULUI, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal, modificata si completata.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Articolul 11 – Prelucrarea datelor personale
Organizatorul concursului a notificat ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal).
Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin Inscrierea in Concurs aveti obligatia de a completa corect si integral Pagina 1 – formular cu date personale, acesta facand parte din aplicatia inscrierii la Concurs.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa de email: concurs@litera.ro

Articolul 12 – Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente

Sursa

Reacții:

2 comentarii:

stiam si chiar as vrea sa particip...astept o sansa ca asta de mult timp:)

Mult succes tuturor participantilor. Daca doriti sa promovam acest concurs pe siteul nostru va rugam contactati-ne. Toate cele bune, echipa eConcursuri.com

Trimiteți un comentariu

Fiecare gând e important pentru mine! =)